Διοικητικές Διαδικασίες Αποφοίτησης από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
21930
page-template-default,page,page-id-21930,stockholm-core-2.1.8,tribe-no-js,select-theme-ver-7.7,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22428

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, την παρουσίαση της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας και την βαθμολόγησή της από την τριμελή επιτροπή, για την ολοκλήρωση και την ορκωμοσία των αποφοίτων απαιτείται να γίνουν τα παρακάτω:

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την παρουσίαση της εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α) Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του ΠΑΔΑ

α) Παραδίδουν στην βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ αντίγραφο της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, σε οπτικό δίσκο (CD).

β) Παραδίδουν στην βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ την ταυτότητά της βιβλιοθήκης. Επίσης, η υπηρεσία της βιβλιοθήκης, αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο τούς εκδίδει βεβαίωση ότι δεν έχουν εκκρεμότητες (έχουν παραδώσει όλα τα βιβλία που έχουν δανειστεί) με την βιβλιοθήκη.

Β) Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παραδίδουν στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

α) Αντίγραφο της διπλωματικής ερευνητικής τους εργασίας σε ψηφιακή μορφή, σε οπτικό δίσκο (CD).

β) Την βεβαίωση που έχουν λάβει από την βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ και στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με την βιβλιοθήκη.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Για να ορκιστούν οι απόφοιτοι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες:

α) Να συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση (Ειδικής Σύνθεσης) του Τμήματος την ανακήρυξη των πτυχιούχων του ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά στην αρχή και στο τέλος των ακαδημαϊκών εξαμήνων (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο) και σε κάθε περίπτωση πριν τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης. Τονίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να οργανώσουν την παράδοση της εργασίας τους σε χρόνο που θα διευκολύνει την ένταξή τους στις τακτικές συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

β) Να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση (Ειδικής Σύνθεσης) για την ανακήρυξη των πτυχιούχων του ΠΜΣ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης πραγματοποιείται τακτικά: τον Φεβρουάριο (στα μέσα), τον Ιούνιο (την τελευταία εβδομάδα), τον Σεπτέμβριο (την τελευταία εβδομάδα) και τον Νοέμβριο (στα μέσα). Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι για τους οποίους εκκρεμεί η ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους.

Τελετές ορκωμοσίας για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο: α) Τον Μάρτιο και β) τον Οκτώβριο. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται στους αποφοίτους κατά την τελετή ορκωμοσίας τους. Από την Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλεται ταχυδρομικά επίσημη πρόσκληση προς τους αποφοίτους που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία. Αμέσως μετά την παραλαβή της πρόσκλησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να διευθετηθούν τα θέματα της ορκωμοσίας.

Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία μπορεί να δοθεί στους φοιτητές αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, θα πρέπει οι απόφοιτοι να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης, οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραδώσουν και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους του ΠΜΣ.

Για το χρονικό διάστημα από την παρουσίαση της διπλωματικής του εργασίας μέχρι την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους του Π.Μ.Σ. η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών (χωρίς αναλυτική βαθμολογία) μετά από σχετική αίτηση των αποφοίτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

image

click photo