Προγραμμα Σπουδων
19173
page-template-default,page,page-id-19173,stockholm-core-2.1.8,tribe-no-js,select-theme-ver-7.7,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22428
Title Image

Προγραμμα Σπουδων

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

Α’ Εξάμηνο

ΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)Περιγράμματα Gr, En
1Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)7gren
2Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational Organisations)8gren
3Οικονομικά της Εκπαίδευση (Educational Economics)8gren
4Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education)7gren
Σύνολο:30

B’ Εξάμηνο

ΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)Περιγράμματα Gr, En
1Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης (Human Resources Development and Learning Organisations)7gr en
2Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης (Evaluation of Education)8gren
3Οργανωσιακή Επικοινωνία και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Organisational Communication and Leadership in Education)7gren
4Καινοτομία   και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (Innovation and Technology in Education)8gren
Σύνολο:30

Γ’ Εξάμηνο

ΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)Περιγράμματα Gr, En
1Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Intercultural Education Management) ( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)5gren
2Διοικητική Επιστήμη στη Λήψη Αποφάσεων (Management Science for Decision Making) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)5gren
3Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας (Learning Technology Systems) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)5gr – en
4Διοίκηση Ποιότητας της Εκπαίδευσης (Quality Management in Education)8gren
5Ηγεσία – Θεωρία και Πρακτική (Leadership- Theroy and Practice)5gren
6Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας20gr – en
Σύνολο:

Οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δυο από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών καθώς και ο κανονισμός εκπόνησής τους περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του εκπαίδευσής τους διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής.