Προγραμμα Σπουδων
19173
page-template-default,page,page-id-19173,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Προγραμμα Σπουδων

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομένως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο διδακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο σπουδών ως εξής.

.

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods) 7
2 Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational Organisations) 8
3 Οικονομικά της Εκπαίδευση (Educational Economics) 8
4 Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education) 7
Σύνολο: 30

Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
 

1

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης (Human Resources Development and Learning Organisations) 7
2 Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης (Evaluation of Education) 8
3 Οργανωσιακή Επικοινωνία και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Organisational Communication and Leadership in Education) 7
4 Καινοτομία   και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (Innovation and Technology in Education) 8
Σύνολο: 30

Γ΄Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1

 

2

 

3

4

Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Intercultural Education Management) ( κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Διοικητική Επιστήμη στη Λήψη Αποφάσεων (Management Science for Decision Making) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας (Learning Technology Systems) (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

5

 

5

 

5

20

.
Οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δυο από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συγγράφουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ο τρόπος επιλογής των διπλωματικών εργασιών καθώς και ο κανονισμός εκπόνησής τους περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο διανέμεται στους φοιτητές κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπεται επίσης να παρακολουθούν στη διάρκεια του εκπαίδευσής τους διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής.